Mondhygiënist

Een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen én deze te bestrijden.

Behandelingen

Het takenpakket van de mondhygiënist is gericht op preventieve behandeling; het voorkomen van gaatjes en tandvleesproblemen.

Preventieassistente

Over het algemeen een tandartsassistente die is opgeleid in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne.

Veelgestelde vragen

Over het ontstaan van ontstoken tandvlees, de preventie hiervan en het ontstaan van parodontitis.

Het takenpakket van een

Mondhygiënist

Het takenpakket van een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen én deze te bestrijden. Patiënten kunnen zich rechtstreeks bij de mondhygiënist melden als ze hulp nodig hebben bij het voorkomen van tandbederf (gaatjes) en tandvleesaandoeningen. De mondhygiënist kan dan bijvoorbeeld advies geven over te nemen mondhygiënemaatregelen.

Vaak werkt een mondhygiënist in een praktijk en maakt onderdeel uit van het tandheelkundig team. Er zijn ook vrijgevestigde mondhygiënisten. Dit zijn mondhygiënisten met een eigen praktijk. Verder is de mondhygiënist, net als de tandarts, verantwoordelijk voor de opname van alle relevante gegevens in het patiëntendossier.

Een mondhygiënist kan ook werkzaam zijn in een praktijk voor bijvoorbeeld parodontologie, implantologie of orthodontie, verzorgingsinstellingen, bijzondere tandheelkunde, jeugdtandzorg en ziekenhuizen en zich hierdoor differentiëren in deze behandelingen.

Wat is een

Mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO opgeleide paramedicus en werkzaam binnen verschillende disciplines in de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Mondhygiënisten die afgestudeerd zijn kunnen zich inschrijven bij het NVM en het KRM. De NVM is het beroepsregister en het KRM is het kwaliteitsRegister van en voor mondhygiënisten. Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, laten zien dat zij investeren in kwaliteit door het volgen van bij- en nascholing (cursussen en opleiding) en het voeren van intercollegiaal overleg.

Voor de mondhygiënist is in de wet BIG in artikel 34 het deskundigheidsgebied omschreven. In de lijn der verwachtingen ligt dat de mondhygiënist in 2018 onder artikel 36a zal vallen. De tandarts valt onder artikel 3 en is zodoende BIG-geregistreerd. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 4-jarige Hbo-opleiding.

Wat doet een

Mondhygiënist?

Het takenpakket van de mondhygiënist is gericht op preventieve behandeling en dat is het voorkomen van gaatjes en tandvleesproblemen. Daarnaast werkt de mondhygiënist ook curatief, wat gericht is op genezing. Daaronder valt het behandelen van tandvleesaandoeningen.

 • Afnemen medische anamnese, voeding anamnese (medische vragenlijst)
 • Uitvoeren van een extra en intra oraal onderzoek
 • In kaart brengen van conditie tandvlees DPSI score (Dutch periodontal screening index)
 • In kaart brengen van conditie tandvlees en kaakbot
 • Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en voedingsgewoonten
 • Uitgebreide gebitsreiniging boven en onder het tandvlees
 • Verwijderen van tandsteen en tandplak en aanslag (tandsteen, tandplak en aanslag)
 • Aanbrengen van fluoride applicatie
 • Gladmaken van worteloppervlakken
 • Aanbrengen van sealing (laklaag)
 • Monitoren en evalueren van ziekteproces en genezing
 • Polijsten van vullingen, tanden en kiezen
 • Verwijderen van aanslag door thee koffie en roken
 • Reinigen van worteloppervlakken boven en onder het tandvlees
 • Parodontologische behandelingen (tandvleesziekten)
 • Behandelen van kleine gaatjes (in opdracht en overleg met de tandarts)
 • Maken van röntgenfoto’s (in opdracht en overleg met de tandarts)
 • Het geven van (lokale) anesthesie (in opdracht en overleg met de tandarts)
 • Het maken van gebitsafdrukken
 • Het geven van (lokale) verdoving
 • Behandelen van kinderen vanaf 2,5 jaar
 • Bleken van tanden (in overleg met de tandarts)

Wanneer breng je een bezoek aan

Mondhygiënist?

 • Op advies van uw tandarts
 • Wanneer het tandvlees bloedt wanneer u poetst
 • Wanneer het tandvlees rood en gezwollen is
 • Wanneer u een slechte adem heeft
 • Wanneer u een vieze smaak ervaart in uw mond
 • Wanneer tanden en kiezen los gaan staan
 • Wanneer het tandvlees terugtrekt
 • U regelmatig gaatjes heeft

De ondersteunende

Preventieassistente

Steeds meer praktijken werken met een preventie assistent. Dit is over het algemeen een tandartsassistente die is opgeleid in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiënten behandeling.

Welke handelingen kan een preventieassistent uitvoeren?

 • Afnemen  anamnese (vragenlijst medicijnen / gezondheid)
 • Uitvoeren van een kleur plaktest
 • In kaart brengen van conditie tandvlees DPSI score (Dutch periodontal screening index)
 • Verwijderen van tandsteen en plak (plaque) boven het tandvlees
 • Polijsten van tanden en kiezen
 • Verwijderen van aanslag door thee koffie en roken
 • Aanbrengen van fluoride
 • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging

Veelgestelde vragen over

Ontstoken tandvlees, tandplak en parodontitis

Hoe ontstaat ontstoken tandvlees?

De ontsteking in de rand van het tandvlees wordt veroorzaakt door bacteriën in de tandplak. Tandplak kan verkalken tot tandsteen dat stevig vastzit aan de tanden en kiezen. Hierop wordt weer een nieuw laagje plak gevormd. Tandplak kan een ontsteking aan het tandvlees veroorzaken: gingivitis.

Hoe ziet gezond tandvlees eruit?

Gezond tandvlees is roze en stevig en ligt strak rondom de tanden en kiezen. Er is een regel die altijd geldt: als het tandvlees gezond is, bloedt het nooit!

Wat kunt u zelf aan ontstoken tandvlees doen?

Bloedend tandvlees betekent dat er sprake is van gingivitis. Negeer dit signaal niet, maar onderneem actie om het tandvlees weer gezond te krijgen. Hiervoor is een goede mondhygiëne van belang. Overleg altijd met uw tandarts of mondhygiënist welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn.

Hoe ziet ontstoken tandvlees eruit?

Ontstoken tandvlees is vaak rood, en kan slap en gezwollen aanvoelen. Het kan gaan bloeden bij een tandheelkundig onderzoek en kan zelfs bloeden bij het poetsen of eten.

Wat is parodontitis?

Parodontitis is een tandvlees ontsteking waarbij het kaakbot is betrokken. Dieper gelegen weefsels en structuren zijn betrokken geraakt bij de ontsteking. Zoals eerder beschreven zorgt tandplak voor irritatie aan het tandvlees  en voornamelijk aan de randen van het tandvlees en naar het ondergelegen kaakbot.

Hoe ontstaat parodontitis?

Een ontsteking in de tandvleesrand (gingivitis) wordt veroorzaakt door bacteriën. Een tandvleesontsteking kan zich in de diepte uitbreiden naar het kaakbot rondom de tanden en kiezen. Het tandvlees gaat daardoor wijken van de tanden en kiezen. In de ruimte (de pocket) die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden en kiezen, vormt zich weer tandplak. Door deze tandplak verplaatst de ontsteking zich steeds verder in de diepte.